27ยบ Campeonato Brasileiro de Balonismo
Rio Claro SP, Brasil 04 - 08.06.2014
QR code
File generated 02 Jul 2014 16:39
Total score
Competitors list
Task01  Task02  Task03  Task04  Task05  Task06  Task07  Task08  Task09  Task10 
Task11  Task12  Task13  Task14  Task15  Task16  Task17  Task18 
Back to top
Total of all scored tasks. Flt 1 Flt 2 Flt 3 Flt 4 Flt 5 Flt 6
Ra.Nr.Competitor NACTotal 1
PDG
2
3DT
3
FIN
4
RTA
5
FON
6
MDD
7
JDG
8
LRN
9
FON
10
FIN
11
JDG
12
3DT
13
FON
14
PDG
15
JDG
16
FIN
17
XDD
18
FON
14Luis SILVESTREBRA14920 902 800 1000 566 966 675 893 1000 968 208 614 970 931 957 685 1000 869 916
219Rhett HEARTSILLUSA14540 333 820 801 602 818 675 1000 718 1000 687 957 500 935 1000 834 972 888 1000
32Lupercio LIMABRA13434 942 897 458 867 951 675 996 740 167 1000 542 951 1000 417 333 658 873 967
47Amarildo TOZZIBRA13304 1000 688 183 976 837 675 874 787 952 799 942 609 638 458 982 657 705 542
56Markus KALOUSDIANBRA12705 764 949 333 711 1000 980 458 736 901 965 902 250 827 620 894 542 167 706
61Fabio PASSOSBRA12199 905 50 542 807 333 675 879 217 940 42 893 939 908 976 777 763 833 720
73Rubens KALOUSDIANBRA11295 250 417 756 1000 514 675 83 860 500 804 800 333 877 690 810 167 881 878
812Christian KALOUSDIANBRA10877 527 603 125 723 375 675 250 860 799 669 292 966 842 602 623 562 417 967
911George ARYBRA10023 542 375 417 542 985 675 292 217 542 598 458 292 969 619 1000 458 542 500
1016Ronaldo MORALESBRA9902 563 200 919 292 661 675 652 217 250 292 875 577 692 375 458 937 809 458
118Rui KALOUSDIANBRA9653 292 333 325 417 500 675 945 650 292 623 1000 417 854 595 542 610 375 208
1224Brandon HEAVINUSA9104 83 687 695 578 807 925 971 417 739 878 208 458 140 0 0 125 1000 393
1313Valdemir TAVEIRABRA9062 -67 -88 63 375 869 875 125 217 922 500 500 1000 333 811 680 417 773 757
145Marcos PAULOBRA8914 250 643 879 626 117 675 542 581 933 375 250 900 542 133 375 42 500 551
159Warley MACEDOBRA8586 0 0 542 146 83 675 965 791 417 982 635 375 125 150 500 928 333 939
1610Jose SOUZABRA7980 991 723 500 500 417 675 42 217 375 542 417 669 125 92 92 500 458 645
1718Gary HEAVINUSA7896 0 67 938 333 810 675 333 542 952 250 658 788 417 0 0 292 737 104
1814Jonathan PADULLABRA7340 179 695 913 146 208 675 375 500 775 333 167 542 375 167 188 333 665 104
1915Henrique NETOBRA6757 0 0 292 458 806 675 500 652 458 417 333 208 500 500 417 83 208 250
2021Carlos MARQUESBRA6743 0 0 573 578 458 675 820 217 83 83 719 633 125 608 188 566 42 375
2123Cassiano DE OLIVEIRABRA5958 417 542 63 146 292 675 167 458 333 125 125 63 368 542 976 250 83 333
2217Ricardo ZAVARELLOBRA5755 0 0 167 146 -17 675 208 217 208 738 375 125 250 919 994 208 250 292
2320Rodrigo PIRESBRA4268 83 83 572 146 83 1000 417 217 83 458 63 167 125 0 0 375 292 104
2422Henrique KRAUSEBRA4195 0 0 250 146 250 675 955 217 83 167 63 63 125 167 188 617 125 104
Checksum 260A4223E6886D44D6D584593359269105064454C42F0014AB10E5F6E6ED42184922A931FEFF87
Back to top
List of competitors.
Nr Competitor NACRegistrationSponsor
1 Fabio PASSOSBRA
2 Lupercio LIMABRA
3 Rubens KALOUSDIANBRA
4 Luis SILVESTREBRA
5 Marcos PAULOBRA
6 Markus KALOUSDIANBRA
7 Amarildo TOZZIBRA
8 Rui KALOUSDIANBRA
9 Warley MACEDOBRA
10 Jose SOUZABRA
11 George ARYBRA
12 Christian KALOUSDIANBRA
13 Valdemir TAVEIRABRA
14 Jonathan PADULLABRA
15 Henrique NETOBRA
16 Ronaldo MORALESBRA
17 Ricardo ZAVARELLOBRA
18 Gary HEAVINUSA
19 Rhett HEARTSILLUSA
20 Rodrigo PIRESBRA
21 Carlos MARQUESBRA
22 Henrique KRAUSEBRA
23 Cassiano DE OLIVEIRABRA
24 Brandon HEAVINUSA
Back to top
Task Nr. 1 , Pilot declared goal, Flight 1 04 06 2014 PM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
17Amarildo TOZZIBRA1000133.00
210Jose SOUZABRA991164.00
32Lupercio LIMABRA942336.00
41Fabio PASSOSBRA905466.00
54Luis SILVESTREBRA902476.00
66Markus KALOUSDIANBRA764960.00R10.2 Wrn. Dangerous Flying
716Ronaldo MORALESBRA5631312.00100R12.3.6 Late declaration
811George ARYBRA5421735.00
912Christian KALOUSDIANBRA5271438.00100R10.2 Dangerous Flying
1023Cassiano DE OLIVEIRABRA4172075.00
1119Rhett HEARTSILLUSA3332333.00
128Rui KALOUSDIANBRA2923179.00
135Marcos PAULOBRA2501762.0020050R12.3.6 Late declaration, R10.2 Dangerous Flying
143Rubens KALOUSDIANBRA2504710.00
1514Jonathan PADULLABRA179905.00600R9.9 Late take off R3.8 Wrn no basketnr
1620Rodrigo PIRESBRA83NRSII.17 Logger not in basket
1724Brandon HEAVINUSA83NRNo marker drop
1821Carlos MARQUESBRA0359.001000R12.3.6 Late declaration
1915Henrique NETOBRA01088.001200R12.3.6 Late declaration, R9.9 Late take off
2022Henrique KRAUSEBRA01829.001300R12.3.6 Late declaration, R9.9 Late take off
2118Gary HEAVINUSA02148.00500R9.9 Late take off
2217Ricardo ZAVARELLOBRA055786.00800R12.3.6 Late declaration, R9.9 Late take off
239Warley MACEDOBRA071388.00800R12.3.6 Late declaration
2413Valdemir TAVEIRABRA-67NR150No marker drop, R10.2 Dangerous Flying
  P=24  A=21  M=12  RM=1735  W=133  SM=542  Checksum=23E6
Version : 2, 05/06/14 11:00  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 2 , 3D shape task, Flight 1 04 06 2014 PM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
16Markus KALOUSDIANBRA9496991.00
22Lupercio LIMABRA8976602.00
319Rhett HEARTSILLUSA8206027.00
44Luis SILVESTREBRA8007369.00200R12.3.6 Late declaration
510Jose SOUZABRA7235296.00
614Jonathan PADULLABRA6955091.00
77Amarildo TOZZIBRA6885037.00
824Brandon HEAVINUSA6875030.00
95Marcos PAULOBRA6436199.00200R12.3.6 Late declaration
1012Christian KALOUSDIANBRA6034400.00
1123Cassiano DE OLIVEIRABRA5423947.00
123Rubens KALOUSDIANBRA4173375.00
1311George ARYBRA3752358.00
148Rui KALOUSDIANBRA3332340.00
1516Ronaldo MORALESBRA2003605.00300R12.3.6 Late declaration
1620Rodrigo PIRESBRA83NRSII.17 Logger not in basket
1718Gary HEAVINUSA67159.00100R12.3.6 Late declaration
181Fabio PASSOSBRA501922.00200R12.3.6 Late declaration
1915Henrique NETOBRA05118.001000R12.3.6 Late declaration
2022Henrique KRAUSEBRA03478.001000R12.3.6 Late declaration
2121Carlos MARQUESBRA0545.001000R12.3.6 Late declaration
229Warley MACEDOBRA0NR900R12.3.6 Late declaration
2317Ricardo ZAVARELLOBRA0NR600R12.3.6 Late declaration
2413Valdemir TAVEIRABRA-882252.00380R7.3.6 Flight in Blue PZ
  P=24  A=21  M=12  RM=3947  W=7369  SM=542  Checksum=886D
Version : 2, 05/06/14 11:15  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 3 , Fly in, Flight 2 05 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
14Luis SILVESTREBRA10000.40
218Gary HEAVINUSA9384.4425R3.8 No Basket Number
316Ronaldo MORALESBRA9196.5825R12.9 Wrn. Gravity Drop, R3.8 No Basket Number
414Jonathan PADULLABRA9137.2525R3.8 No Basket Number
55Marcos PAULOBRA87913.70R12.9 Wrn. Gravity Drop
619Rhett HEARTSILLUSA80122.18
73Rubens KALOUSDIANBRA75627.22
824Brandon HEAVINUSA69533.82
921Carlos MARQUESBRA57347.30R12.9 Wrn. Gravity Drop
1020Rodrigo PIRESBRA57247.32
111Fabio PASSOSBRA54250.61
129Warley MACEDOBRA54250.65R12.9 + 50m No Gravity Drop
1310Jose SOUZABRA50050.75
142Lupercio LIMABRA45860.00
1511George ARYBRA41772.72
166Markus KALOUSDIANBRA33390.46R12.9 Wrn. Gravity Drop
178Rui KALOUSDIANBRA32579.6750R12.9 No Gravity Drop
1815Henrique NETOBRA29296.05
1922Henrique KRAUSEBRA250100.00
207Amarildo TOZZIBRA183226.0025R3.8 No Basket Number
2117Ricardo ZAVARELLOBRA167507.00
2212Christian KALOUSDIANBRA12512362.00
2313Valdemir TAVEIRABRA63NR
2423Cassiano DE OLIVEIRABRA63NR
  P=24  A=22  M=12  RM=50.65  W=0.4  SM=542  Checksum=44D6
Version : 2. 05/06/14 15:35  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 4 , Race to an area, Flight 2 05 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
13Rubens KALOUSDIANBRA10003.00
27Amarildo TOZZIBRA9765.00
32Lupercio LIMABRA86714.00
41Fabio PASSOSBRA80719.00
512Christian KALOUSDIANBRA72326.00
66Markus KALOUSDIANBRA71127.00
75Marcos PAULOBRA62634.00
819Rhett HEARTSILLUSA60236.00
921Carlos MARQUESBRA57838.00
1024Brandon HEAVINUSA57838.00
114Luis SILVESTREBRA56639.00
1211George ARYBRA54241.00
1310Jose SOUZABRA50067.00
1415Henrique NETOBRA45890.00
158Rui KALOUSDIANBRA417107.00
1613Valdemir TAVEIRABRA375116.00
1718Gary HEAVINUSA333148.00
1816Ronaldo MORALESBRA292169.00
199Warley MACEDOBRA146NR
2014Jonathan PADULLABRA146NR
2117Ricardo ZAVARELLOBRA146NR
2220Rodrigo PIRESBRA146NR
2322Henrique KRAUSEBRA146NR
2423Cassiano DE OLIVEIRABRA146NR
  P=24  A=18  M=12  RM=41  W=3  SM=542  Checksum=D584
Version : 2, 05/06/14 14:20  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 5 , Fly on, Flight 2 05 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
16Markus KALOUSDIANBRA100011.00
211George ARYBRA98528.00
34Luis SILVESTREBRA96650.00
42Lupercio LIMABRA95167.00
513Valdemir TAVEIRABRA869160.00
67Amarildo TOZZIBRA837139.0050R7.3.4 Flight in Red PZ
719Rhett HEARTSILLUSA818104.00100R7.3.4 Flight in Red PZ
818Gary HEAVINUSA810227.00
924Brandon HEAVINUSA807117.00100R7.3.4 Flight in Red PZ
1015Henrique NETOBRA806232.00
1116Ronaldo MORALESBRA661397.00
123Rubens KALOUSDIANBRA514532.0028R13.3 Distance Infrigement
138Rui KALOUSDIANBRA500633.00
1421Carlos MARQUESBRA4581133.00
1510Jose SOUZABRA4173065.00
1612Christian KALOUSDIANBRA3753825.00
171Fabio PASSOSBRA3335807.00
1823Cassiano DE OLIVEIRABRA29218522.00
1922Henrique KRAUSEBRA25036674.00
2014Jonathan PADULLABRA20836807.00
215Marcos PAULOBRA11743842.0050R7.3.4 Flight in Red PZ
229Warley MACEDOBRA83NR
2320Rodrigo PIRESBRA83NR
2417Ricardo ZAVARELLOBRA-17NR100R10.8 Collision Powerline
  P=24  A=21  M=12  RM=532  W=11  SM=542  Checksum=5933
Version : 2, 05/06/14 14:35  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 6 , Minimum distance double drop, Flight 3 06 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
120Rodrigo PIRESBRA10005.14
26Markus KALOUSDIANBRA98010.23
324Brandon HEAVINUSA92523.96
413Valdemir TAVEIRABRA87536.62
51Fabio PASSOSBRA675NR
62Lupercio LIMABRA675NR
73Rubens KALOUSDIANBRA675NR
84Luis SILVESTREBRA675NR
95Marcos PAULOBRA675NR
107Amarildo TOZZIBRA675NR
118Rui KALOUSDIANBRA675NR
129Warley MACEDOBRA675NR
1310Jose SOUZABRA675NR
1411George ARYBRA675NR
1512Christian KALOUSDIANBRA675NR
1614Jonathan PADULLABRA675NR
1715Henrique NETOBRA675NR
1816Ronaldo MORALESBRA675NR
1917Ricardo ZAVARELLOBRA675NR
2018Gary HEAVINUSA675NR
2119Rhett HEARTSILLUSA675NR
2221Carlos MARQUESBRA675NR
2322Henrique KRAUSEBRA675NR
2423Cassiano DE OLIVEIRABRA675NR
  P=24  A=4  M=4  RM=36.62  W=5.14  SM=875  Checksum=5926
Version : 2, 06/06/14 14:25  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 7 , Judge declared goal, Flight 3 06 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
119Rhett HEARTSILLUSA10000.14
22Lupercio LIMABRA9960.22
324Brandon HEAVINUSA9710.72
49Warley MACEDOBRA9650.84
522Henrique KRAUSEBRA9551.04
68Rui KALOUSDIANBRA9451.24
74Luis SILVESTREBRA8932.30
81Fabio PASSOSBRA8792.58
97Amarildo TOZZIBRA8742.67
1021Carlos MARQUESBRA8203.77
1116Ronaldo MORALESBRA6527.15
125Marcos PAULOBRA5429.36
1315Henrique NETOBRA50013.15
146Markus KALOUSDIANBRA45819.24
1520Rodrigo PIRESBRA41724.27
1614Jonathan PADULLABRA37552.87
1718Gary HEAVINUSA33360.47
1811George ARYBRA29263.01
1912Christian KALOUSDIANBRA25078.25
2017Ricardo ZAVARELLOBRA208107.00
2123Cassiano DE OLIVEIRABRA167145.00
2213Valdemir TAVEIRABRA125195.00
233Rubens KALOUSDIANBRA83221.00
2410Jose SOUZABRA42NR
  P=24  A=23  M=12  RM=9.36  W=0.14  SM=542  Checksum=9105
Version : 1, 06/06/14 11:30  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 8 , Land run, Flight 3 06 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
14Luis SILVESTREBRA10002.94
23Rubens KALOUSDIANBRA8602.29
312Christian KALOUSDIANBRA8602.29
49Warley MACEDOBRA7911.97
57Amarildo TOZZIBRA7871.95
62Lupercio LIMABRA7401.73
76Markus KALOUSDIANBRA7361.71
819Rhett HEARTSILLUSA7181.63
915Henrique NETOBRA6521.32
108Rui KALOUSDIANBRA6501.31
115Marcos PAULOBRA5810.99
1218Gary HEAVINUSA5420.81
1314Jonathan PADULLABRA5000.64
1423Cassiano DE OLIVEIRABRA4580.60
1524Brandon HEAVINUSA4170.03
161Fabio PASSOSBRA217NR
1710Jose SOUZABRA217NR
1811George ARYBRA217NR
1913Valdemir TAVEIRABRA217NR
2016Ronaldo MORALESBRA217NR
2117Ricardo ZAVARELLOBRA217NR
2220Rodrigo PIRESBRA217NR
2321Carlos MARQUESBRA217NR
2422Henrique KRAUSEBRA217NR
  P=24  A=15  M=12  RM=0.81  W=2.94  SM=542  Checksum=0644
Version : 2, 06/06/14 12:55  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 9 , Fly on, Flight 3 06 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
119Rhett HEARTSILLUSA100035.00
24Luis SILVESTREBRA96850.00
37Amarildo TOZZIBRA95257.00
418Gary HEAVINUSA95257.00
51Fabio PASSOSBRA94063.00
65Marcos PAULOBRA93366.00
713Valdemir TAVEIRABRA92271.00
86Markus KALOUSDIANBRA90181.00
912Christian KALOUSDIANBRA799128.00
1014Jonathan PADULLABRA775139.00
1124Brandon HEAVINUSA739156.00
1211George ARYBRA542247.00
133Rubens KALOUSDIANBRA500267.00
1415Henrique NETOBRA458287.00
159Warley MACEDOBRA417317.00
1610Jose SOUZABRA375814.00
1723Cassiano DE OLIVEIRABRA333870.00
188Rui KALOUSDIANBRA2921051.00
1916Ronaldo MORALESBRA2501121.00
2017Ricardo ZAVARELLOBRA2081832.00
212Lupercio LIMABRA16731784.00
2220Rodrigo PIRESBRA83NR
2321Carlos MARQUESBRA83NR
2422Henrique KRAUSEBRA83NR
  P=24  A=21  M=12  RM=247  W=35  SM=542  Checksum=54C4
Version : 1, 06/06/14 11:45  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 10 , Fly in, Flight 4 07 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
12Lupercio LIMABRA10002.38
29Warley MACEDOBRA9823.31
36Markus KALOUSDIANBRA9654.22
424Brandon HEAVINUSA8788.69
53Rubens KALOUSDIANBRA80412.57
67Amarildo TOZZIBRA79912.81
717Ricardo ZAVARELLOBRA73815.98
819Rhett HEARTSILLUSA68718.63
912Christian KALOUSDIANBRA66919.55
108Rui KALOUSDIANBRA62321.94
1111George ARYBRA59823.22
1210Jose SOUZABRA54226.14
1313Valdemir TAVEIRABRA50029.09
1420Rodrigo PIRESBRA45829.72
1515Henrique NETOBRA41730.77
165Marcos PAULOBRA37531.80
1714Jonathan PADULLABRA33333.78
1816Ronaldo MORALESBRA29239.34
1918Gary HEAVINUSA25042.39
204Luis SILVESTREBRA20842.75
2122Henrique KRAUSEBRA16754.82
2223Cassiano DE OLIVEIRABRA12555.25
2321Carlos MARQUESBRA8378.32
241Fabio PASSOSBRA4292.48
  P=24  A=24  M=12  RM=26.14  W=2.38  SM=542  Checksum=2F00
Version : 1, 07/06/14 13:00  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 11 , Judge declared goal, Flight 4 07 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
18Rui KALOUSDIANBRA10003.61
219Rhett HEARTSILLUSA9575.54
37Amarildo TOZZIBRA9426.18
46Markus KALOUSDIANBRA9027.99
51Fabio PASSOSBRA8938.38
616Ronaldo MORALESBRA8759.18
73Rubens KALOUSDIANBRA80012.51
821Carlos MARQUESBRA71916.16
918Gary HEAVINUSA65818.87
109Warley MACEDOBRA63519.87
114Luis SILVESTREBRA61420.84
122Lupercio LIMABRA54224.04
1313Valdemir TAVEIRABRA50025.68
1411George ARYBRA45837.85
1510Jose SOUZABRA41738.41
1617Ricardo ZAVARELLOBRA37541.62
1715Henrique NETOBRA33351.43
1812Christian KALOUSDIANBRA29256.37
195Marcos PAULOBRA25056.45
2024Brandon HEAVINUSA20880.00
2114Jonathan PADULLABRA167139.00
2223Cassiano DE OLIVEIRABRA125254.00
2320Rodrigo PIRESBRA63NR
2422Henrique KRAUSEBRA63NR
  P=24  A=22  M=12  RM=24.04  W=3.61  SM=542  Checksum=14AB
Version : 1, 07/06/14 13:00  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 12 , 3D shape task, Flight 4 07 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
113Valdemir TAVEIRABRA100011772.00
24Luis SILVESTREBRA97011565.00
312Christian KALOUSDIANBRA96611534.00
42Lupercio LIMABRA95111430.00
51Fabio PASSOSBRA93911350.00
65Marcos PAULOBRA90011079.00
718Gary HEAVINUSA78810298.00
810Jose SOUZABRA6699466.00
921Carlos MARQUESBRA6339216.00
107Amarildo TOZZIBRA6099047.00
1116Ronaldo MORALESBRA5778828.00
1214Jonathan PADULLABRA5428583.00
1319Rhett HEARTSILLUSA5008363.00
1424Brandon HEAVINUSA4588278.00
158Rui KALOUSDIANBRA4178139.00
169Warley MACEDOBRA3758122.00
173Rubens KALOUSDIANBRA3337576.00
1811George ARYBRA2927035.00
196Markus KALOUSDIANBRA2506731.00
2015Henrique NETOBRA2086526.00
2120Rodrigo PIRESBRA1676324.00
2217Ricardo ZAVARELLOBRA1253650.00
2322Henrique KRAUSEBRA63NR
2423Cassiano DE OLIVEIRABRA63NR
  P=24  A=22  M=12  RM=8583  W=11772  SM=542  Checksum=10E5
Version : 1, 07/06/14 13:00  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 13 , Fly on, Flight 4 07 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
12Lupercio LIMABRA10009.00
211George ARYBRA96917.00
319Rhett HEARTSILLUSA93526.00
44Luis SILVESTREBRA93127.00
51Fabio PASSOSBRA90833.00
63Rubens KALOUSDIANBRA87741.00
78Rui KALOUSDIANBRA85447.00
812Christian KALOUSDIANBRA84250.00
96Markus KALOUSDIANBRA82754.00
1016Ronaldo MORALESBRA69289.00
117Amarildo TOZZIBRA638103.00
125Marcos PAULOBRA542128.00
1315Henrique NETOBRA500182.00
1418Gary HEAVINUSA417474.00
1514Jonathan PADULLABRA375572.00
1623Cassiano DE OLIVEIRABRA368287.0090R13.3 Distance Infrigement
1713Valdemir TAVEIRABRA333887.00
1817Ricardo ZAVARELLOBRA2504025.00
1924Brandon HEAVINUSA1401275.00152R13.3 Distance Infrigement
209Warley MACEDOBRA125NR
2110Jose SOUZABRA125NR
2220Rodrigo PIRESBRA125NR
2321Carlos MARQUESBRA125NR
2422Henrique KRAUSEBRA125NR
  P=24  A=19  M=12  RM=128  W=9  SM=542  Checksum=F6E6
Version : 1, 07/06/14 13:00  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 14 , Pilot declared goal, Flight 5 07 06 2014 PM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
119Rhett HEARTSILLUSA100019.00
21Fabio PASSOSBRA97681.00
34Luis SILVESTREBRA957133.00
417Ricardo ZAVARELLOBRA919233.00
513Valdemir TAVEIRABRA811517.00
63Rubens KALOUSDIANBRA690836.00
76Markus KALOUSDIANBRA6201021.00
811George ARYBRA6191023.00
921Carlos MARQUESBRA608788.00100R12.3.6 Late declaration
1012Christian KALOUSDIANBRA6021069.00
118Rui KALOUSDIANBRA5951088.00
1223Cassiano DE OLIVEIRABRA5421227.00
1315Henrique NETOBRA5001265.00
147Amarildo TOZZIBRA4581356.00
152Lupercio LIMABRA4171478.00
1616Ronaldo MORALESBRA3751552.00
1714Jonathan PADULLABRA167NRR10.9.3 Not Solo
1822Henrique KRAUSEBRA167NRR10.9.3 Not Solo
199Warley MACEDOBRA1506187.00100R12.3.6 Late declaration
205Marcos PAULOBRA1332031.00200R12.3.6 Late declaration
2110Jose SOUZABRA922098.00200R8.4.2 Not in order
2218Gary HEAVINUSA0NS
2320Rodrigo PIRESBRA0NR200R10.9.3 Not Solo, R8.4.2 Not in order
2424Brandon HEAVINUSA0NS
  P=24  A=19  M=12  RM=1227  W=19  SM=542  Checksum=ED42
Version : 2, 07/06/14 19:10  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 15 , Judge declared goal, Flight 5 07 06 2014 PM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
111George ARYBRA10003722.00
217Ricardo ZAVARELLOBRA9943726.00
37Amarildo TOZZIBRA9823733.00
423Cassiano DE OLIVEIRABRA9763737.00
56Markus KALOUSDIANBRA8943787.00
619Rhett HEARTSILLUSA8343824.00
73Rubens KALOUSDIANBRA8103839.00
81Fabio PASSOSBRA7773859.00
94Luis SILVESTREBRA6853916.00
1013Valdemir TAVEIRABRA6803919.00
1112Christian KALOUSDIANBRA6233954.00
128Rui KALOUSDIANBRA5424004.00
139Warley MACEDOBRA5004036.00
1416Ronaldo MORALESBRA4584044.00
1515Henrique NETOBRA4174081.00
165Marcos PAULOBRA3754095.00
172Lupercio LIMABRA3334104.00
1814Jonathan PADULLABRA188NRR10.9.3 Not Solo
1921Carlos MARQUESBRA188NR
2022Henrique KRAUSEBRA188NRR10.9.3 Not Solo
2110Jose SOUZABRA924129.00200R8.4.2 Not in order
2218Gary HEAVINUSA0NS
2320Rodrigo PIRESBRA0NR200R10.9.3 Not Solo, R8.4.2 Not in order
2424Brandon HEAVINUSA0NS
  P=24  A=18  M=12  RM=4004  W=3722  SM=542  Checksum=1849
Version : 2, 07/06/14 19:10  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 16 , Fly in, Flight 6 08 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
14Luis SILVESTREBRA10001.28
219Rhett HEARTSILLUSA9722.74
316Ronaldo MORALESBRA9374.56
49Warley MACEDOBRA9285.03
51Fabio PASSOSBRA76313.66
62Lupercio LIMABRA65819.15
77Amarildo TOZZIBRA65719.17
822Henrique KRAUSEBRA61721.30
98Rui KALOUSDIANBRA61021.66
1021Carlos MARQUESBRA56623.96
1112Christian KALOUSDIANBRA56224.12
126Markus KALOUSDIANBRA54225.19
1310Jose SOUZABRA50029.89
1411George ARYBRA45838.48
1513Valdemir TAVEIRABRA41748.70
1620Rodrigo PIRESBRA37558.84
1714Jonathan PADULLABRA33365.43
1818Gary HEAVINUSA29272.43
1923Cassiano DE OLIVEIRABRA25098.33
2017Ricardo ZAVARELLOBRA208112.00
213Rubens KALOUSDIANBRA167128.00
2224Brandon HEAVINUSA125141.00
2315Henrique NETOBRA83377.00
245Marcos PAULOBRA42841.00
  P=24  A=24  M=12  RM=25.19  W=1.28  SM=542  Checksum=22A9
Version : 1, 08/06/14 10:00  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 17 , Maximum distance double drop, Flight 6 08 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
124Brandon HEAVINUSA10005272.00
219Rhett HEARTSILLUSA8885244.00
33Rubens KALOUSDIANBRA8815242.00
42Lupercio LIMABRA8735240.00
54Luis SILVESTREBRA8695239.00
61Fabio PASSOSBRA8335230.00
716Ronaldo MORALESBRA8095224.00
813Valdemir TAVEIRABRA7735215.00
918Gary HEAVINUSA7375206.00
107Amarildo TOZZIBRA7055198.00
1114Jonathan PADULLABRA6655188.00
1211George ARYBRA5425157.00
135Marcos PAULOBRA5005152.00
1410Jose SOUZABRA4585101.00
1512Christian KALOUSDIANBRA4175086.00
168Rui KALOUSDIANBRA3755083.00
179Warley MACEDOBRA3335064.00
1820Rodrigo PIRESBRA2925055.00
1917Ricardo ZAVARELLOBRA2505037.00
2015Henrique NETOBRA2084998.00
216Markus KALOUSDIANBRA1674882.00
2222Henrique KRAUSEBRA1254783.00
2323Cassiano DE OLIVEIRABRA833479.00
2421Carlos MARQUESBRA42103.00
  P=24  A=24  M=12  RM=5157  W=5272  SM=542  Checksum=31FE
Version : 1, 08/06/14 10:40  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
Back to top
Task Nr. 18 , Fly on, Flight 6 08 06 2014 AM
Ra.Nr.Competitor NACScoreResultT.PenC.Pen Violated rules.
119Rhett HEARTSILLUSA100018.00
22Lupercio LIMABRA96725.00
312Christian KALOUSDIANBRA96725.00
49Warley MACEDOBRA93931.00
54Luis SILVESTREBRA91636.00
63Rubens KALOUSDIANBRA87844.00
713Valdemir TAVEIRABRA75770.00
81Fabio PASSOSBRA72078.00
96Markus KALOUSDIANBRA70681.00
1010Jose SOUZABRA64594.00
115Marcos PAULOBRA551114.00
127Amarildo TOZZIBRA542116.00
1311George ARYBRA500122.00
1416Ronaldo MORALESBRA458148.00
1524Brandon HEAVINUSA393221.0024R13.3 Distance Infrigement
1621Carlos MARQUESBRA375406.00
1723Cassiano DE OLIVEIRABRA333490.00
1817Ricardo ZAVARELLOBRA292752.00
1915Henrique NETOBRA2501344.00
208Rui KALOUSDIANBRA2081783.00
2114Jonathan PADULLABRA104NR
2218Gary HEAVINUSA104NRInvalid declaration
2320Rodrigo PIRESBRA104NR
2422Henrique KRAUSEBRA104NR
  P=24  A=20  M=12  RM=116  W=18  SM=542  Checksum=FF87
Version : 1, 08/06/14 11:15  Event director : Mathijs R. de Bruijn 
V14.01 Copyright (©) 2014 Mathijs R. De Bruijn